Vad är skillnaden mellan en privat försvarare och en offentlig försvarare?

Juridiken är ett komplicerat område att förstå dig på om du inte har någon erfarenhet av rättsmål och andra juridiska ärenden. Olika begrepp kan vara svåra att förstå innebörden av, som till exempel privat försvarare och offentlig försvarare. Vad är skillnaden mellan dessa två titlar?

Här får du en närmare förklaring till vad en offentlig och en privat försvarare gör samt vad som skiljer dem åt. Få klarhet i juridiken genom att läsa den här artikeln.

Privat försvarare

I ett brottmål kan du anlita en privat försvarare som ska företräda dig som ett ombud i ärendet. Har ditt ombud den officiella advokattiteln är det helt korrekt att kalla yrkespersonen för en privat försvarsadvokat istället för ombud. Du bör alltid anlita en privat försvarare som är expert på brottmål, men ibland anlitas även andra ombud som försvarare i brottmål. Domstolen är inte lika strikt när det gäller privat försvarare som offentlig försvarare. Det är som sagt inte ett krav att det juridiska ombudet som anlitas är titulerad advokat.

När du anlitar en privat försvarare står du själv för kostnaden, men du kan däremot få hjälp av staten att betala rättegångskostnaderna om du frias. I många fall kan en hemförsäkring täcka delar av utgiften för att anlita en privat försvarare. Det här är något du kan samtala närmare kring med den advokat du önskar få hjälp av.

Offentlig försvarare

Det är tingsrätten som utser offentlig försvarare till en person som är misstänkt för ett brott. Åklagaren meddelar tingsrätten om att personen i fråga behöver en försvarare och det brukar krävas att det misstänkta brottet är av allvarligare grad. Annars krävs ofta särskilda skäl för att en offentlig försvarare ska ges till den misstänkte.

För att bli offentlig försvarare måste ombudet ha yrkestiteln advokat och domstolen väger även in andra faktorer i bedömningen.

Kostnaderna för den offentliga försvararen bekostas av staten, men skulle du dömas i rättegången kommer du att krävas på hela eller en del av beloppet.

Vad gör en offentlig och privat försvarare?

Som försvarare, oavsett offentlig eller privat, är uppgiften att tillvarata den misstänkta personens rätt att förklara sig. Det juridiska ombudet finns med när både polis och åklagare förhör den misstänkta och säkerställer att all fakta kommer fram.

Det är via den privata försvararen som den misstänktes inställning till brottet förmedlas och finns tillhands genom hela processen. Skulle brottsärendet överklagas kommer försvararen även att företräda den misstänkte under den juridiska delen.